Neplaťte si poistenie len na polovicu bytu - poistenie nehnuteľnosti

Cena nehnuteľností na Slovensku je dnes v porovnaní s rokom 2015 na dvojnásobnej úrovni.


Od prvého kvartálu 2023 pritom ceny nehnuteľností klesajú – prvý raz za posledných 8 rokov. Ak ste teda kupovali investičný byt ešte okolo roku 2015 a nedávno ho predali, gratulujem. Výnos 100 % za pár rokov je viac ako slušný.

 

Viete však, čo zvyšovanie cien nehnuteľností ešte znamená? Že rastie aj výška potenciálnej straty, ak dôjde k ich poškodeniu.

Graf vývoja ceny nehnuteľností od roku 2005 do 2023
 Vývoj cien nehnuteľností na bývanie v SR od roku 2004 do 2023 (zdroj NBS)

 

Predstavte si situáciu, kedy si poistenie svojho bytu kvalitne nastavíte za 70 €, jeho hodnota medzičasom stúpne o 100 %. Bez toho aby ste vykonali akékoľvek opravy či rekonštrukciu.

Ak ste však nerobili nič ani s rozsahom poistenia, ste momentálne podpoistený. Aký to môže mať dopad?

A) Ak by nastala poistná udalosť, ktorá by zničila celý byt, pri dobre nastavenom poistení (k roku 2015) by Vám poisťovňa vyplatila polovicu dnešnej ceny bytu.

B) Ak by nastala poistná udalosť, ktorá by spôsobila škodu 40 000 €, poisťovňa by Vám vyplatila len 20 000 € – aj v prípade, ak vo Vašej starej poistnej zmluve možno vidíte sumu 100 000 €.

Prečo?

Lebo v poistnej zmluve je aj hodnota Vašej nehnuteľnosti – bývalá hodnota spred x rokov.

Tým, že si neaktualizujete svoje poistenie, v prípade rastu cien sa dostávate do rizika. Ak nastane poistná udalosť, poisťovňa bude krátiť poistnú sumu. Zvyšok budete musieť doplácať sami.

Rast cien nehnuteľností na Slovensku je novodobý fenomén, rovnako ako ich podpoistenie – udáva sa, že až okolo 75 % nehnuteľností je podpoistených. Ak nemáte čas pravidelne si kontrolovať správne nastavenie poistenia, ako môžete vidieť, nie ste sám.

Okrem toho dochádza na poistnom trhu k neustálym zmenám – legislatívne zmeny na národnej úrovni, príchody a odchody nových poisťovní, vynovovanie poistných produktov.

Jednou zo zmien je aj automatická indexácia pri nových zmluvách – to znamená, že cena poistenia a jeho obsah sa mení v čase v závislosti od zmien na trhu (ceny nehnuteľností).

Pri starom type zmluvy nedochádza k indexácii, a teda hore uvádzaný problém s podpoistením zostáva naďalej významným problémom.

V prípade že chcete mať ochranu svojej nehnuteľnosti nastavenú správne, môžete využiť nezávislé porovnanie poisťovní a vybrať si poistnú zmluvu na mieru.

Tak aby reflektovala ako stav trhu, ako aj Vaše súčasné potreby a možnosti. Tým zabezpečíte, aby ste v prípade nehody dostali od poisťovne vyplatenú celú sumu.

Aby Vaša práca s peniazmi bola skutočne efektívna.

Dodatočne pre vás

Kontaktné údaje

© 2023 Martin Prušanský. Všetky práva výhradené.