Životné poistenie so sporením - keď ide Vašim peniazom o život

Čo je poistenie

Ide o dohodu medzi viacerými stranami, kedy strata jedného člena poistného fondu sa rozkladá na zvyšných členov. Minimalizuje sa tak riziko straty, ktorá by život človeka vážne zasiahla.

História poistenia

Takáto forma ochrany tu existuje stovky či dokonca tisícky rokov. Poistenie malo a stále má významnú rolu v našich životoch. V jeho začiatkoch išlo najmä o ochranu rizika pred stratou majetku – dopravných lodí a tovaru.

Na Slovensku šlo v začiatkoch o ochranu majetku pred požiarom.

V minulosti (18. storočie) ak domácnosť vyhorela, majitelia prišli o všetko. A tak nemali ani z čoho platiť dane. Štát sa preto postaral o to, aby sa vyhol takémuto riziku. Na našom území sa tak začalo etablovať poistenie.

Poistenie dnes

Niektoré formy poistenia sú povinné:

  • zdravotné poistenie
  • zmluvné poistenie vozidla (PZP)
  • poistenie nehnuteľnosti pri splácaní hypotéky

Čo je dôležitejšie ako si chrániť svoj majetok?

V prvom rade svoju schopnosť pracovať a generovať príjem – zdravie.

Inak môže hroziť stav, kedy majetok už nebude mať šancu ďalej rásť a práve naopak – bude klesať. V najhoršom prípade už nebude na mesačnú spotrebu stačiť.

Poistenie je základným pilierom efektívnej práce s peniazmi, ale ľudia často nechápu jeho funkcii a správnemu nastaveniu.

Na ochranu príjmu existujú na trhu viaceré produkty. Všetky ale spadajú do kategórie produktov so sporením alebo produktov bez sporenia.

Poistenie so sporením

Ako funguje poistenie so sporením

Tieto formy poistenia boli dominantami prvých rokov 21. storočia, kedy išlo o prvú a jedinú možnosť životného poistenia na území moderného Slovenska.

Peniaze sa v tomto prípade posielajú do poisťovne, ktorá ich však nevie sama zhodnotiť, a tak ich presúva na ďalší účet do správcovskej spoločnosti. Pre klienta to vyzerá prakticky, no za túto vychytávku si pripláca obyčajne oveľa viac, ako by si myslel.

Zmluva životného poistenia je komplikovaná a bežný človek jej veľmi nerozumie. Preto si nevie prečítať jej reálny obsah.

Niektoré spoločnosti či finančníci opisujú investičné či kapitálové životné poistenie (IŽP a KŽP) ako výhodné praktické investičné produkty. V skutočnosti sú obrovským problémom pre peňaženky Slovákov.

V skutočnosti je kombinácia investovania a poistenia spojená s celým radom poplatkov a nízkymi výnosmi sporiacej zložky.

Prečo sa to neoplatí – príklad z praxe

Bežný zamestnanec platil poisťovni úctyhodných 104 € mesačne – domnieval sa, že za poistenie.

V realite mu však len 40 € krylo príjem! Zvyšné peniaze mu končili v dlhopisovom fonde. Inými slovami, investoval ich. Peniaze totiž smerovali z poisťovne ďalej do správcovskej spoločnosti.

Takto vyzerali čísla po 23 rokoch existencie zmluvy:

  • začiatok poistenia bol v roku 2000
  • priemerný výnos bol 1,09 % ročne
  • vo veku 96 rokov si následne môže poistený vybrať plnú “nasporenú” sumu

Suma by bola vďaka poplatkom menšia, akú tam za svoj život naukladal.

Poistenie bez sporenia

Ako riešiť poistenie efektívne – rizikové životné poistenie (RŽP)

Táto forma poistenia prišla na Slovensko až roky po kapitálovom a investičnom životnom poistení. Rizikové životné poistenie je oveľa lepší spôsob ako si chrániť svoj príjem v porovnaní s predošlými formami poistení. Toto poistenie kryje iba riziko – celá suma poistného poskytuje ochranu u poisťovni bez zbytočných poplatkov.

Životné poistenie má poisteného chrániť v prípade úrazu alebo choroby v prípade náhodnej udalosti, ktorá negatívne ovplyvní kvalitu jeho života.

Čo ak si chcete aj sporiť

Ak si chcete odkladať na budúcnosť, využívajte samotné investičné nástroje a nie 20 rokov starý poistný produkt s prehnane vysokými poplatkami.

Na kvalitné poistenie využite odborníka, ktorý Vám pomôže s nastavením zmluvy rizikového životného poistenia (RŽP).

Aby Vaša práca s peniazmi bola skutočne efektívna.

Aby Vaša práca s peniazmi bola skutočne efektívna.

Dodatočne pre vás

Kontaktné údaje

© 2023 Martin Prušanský. Všetky práva výhradené.