Ako kvalitne nastaviť zmluvu životného poistenia

V minulom článku som opisoval problematiku poistenia so sporením. V tomto článku sa pozrieme detailnejšie na rizikové životné poistenie, ktoré je vhodnou náhradou nevýhodných investičnopoistných produktov.

Čo má obsahovať kvalitne nastavená zmluva

Veľké riziká

  • invalidita (čiastočná aj úplná invalidita)
  • kritické ochorenia
  • trvalé následky úrazov
  • smrť (pri ekonomicky závislých rodinných príslušníkoch)

 

Dostatočná výška krytia

Dostatočná výška je relatívna a záleží najmä od príjmu a už existujúcich rizík spojenými so zdravím. Všeobecným odporúčaním platným pre väčšinu poistencov je pokryť si možnú stratu príjmu poistnou zmluvou v cene aspoň 3 až 5 % čistého príjmu.

Čím väčšia závislosť druhých od Vášho príjmu, tým väčšia potreba kvalitného krytia (väčší rozsah pripoistení aj výška poistného krytia).

Čo ešte zvažovať

Je dôležité zvážiť aj hodnotu Vášho majetku (rezerva, nehnuteľnosti, vozidlá, investície, dôchodky). Podľa toho si premyslieť, či ste v prípade zdravotných problémov ochotný sa daného majetku v čase zbavovať a v akej miere. Naproti tomu nakoľko sa necháte chrániť formou kvalitne nastaveného poistenia.

Neexistuje ideálna poisťovňa ani jedno všeobecne vhodné nastavenie pre každého. Nastavenie je úplne individuálne – závisí od individuálnych potrieb každého záujemcu o poistenie.

Mladý zdravý bezdetný človek bez hypotéky a s dostatočnou rezervou bude mať úplne inak nastavenú poistnú zmluvu ako otec rodiny s manželkou na materskej, tromi deťmi a hypotékou.

 

Časté chyby

Nesprávne nastavenie zmluvy

Na prvý pohľad dostatočná alebo možno aj prehnaná cena poistenia – ale nekryje to, čo má. Kryje maličkosti, ktoré poisteného finančne negatívne neovplyvnia – napr. drobné úrazy, hospitalizácia, denná dávka za 1. až 28. deň PN.

Chýbajú tam najväčšie riziká, ktoré by život človeka zasiahli najvážnejšie.

Nízke poistné sumy

Nízke poistné sumy obyčajne znamenajú aj nízku cenu poistného. No lacná zmluva neznamená nevyhnutne lepšia zmluva. Často sa to deje na úkor krytia – na konci dňa tak poistka nespĺňa to, čo má. V prípade poistnej udalosti tak financie od poisťovne nebudú stačiť na bežnú spotrebu v prípade dlhodobej straty príjmy, lieky, liečbu, rekonvalescenciu, prerábku bývania či zakúpenie pomôcok.

 

Ako postupovať so zmluvou životného poistenia v čase

Pravidelná aktualizácia poistenia

Nové životné udalosti a zmeny (narodenia dieťaťa, hypotéka, iný príjem) majú vplyv na zmenu rizík. To môže vyžadovať aj úpravy vo Vašom poistení. Takouto zmenou aj v prípade nepredvídateľných udalostí budete mať dostatočnú finančnú ochranu zo strany poisťovne.

 

Poistenie je jeden z najdôležitejších produktov na trhu, ktorý je potrebný nastaviť na mieru. Uistite sa, že ho využívate správne. Dajte si pozor na poistenie so sporením a seba a svoju rodinu chráňte pomocou rizikového životného poistenia. 

 

Aby Vaša práca s peniazmi bola skutočne efektívna.

Aby Vaša práca s peniazmi bola skutočne efektívna.

Dodatočne pre vás

Kontaktné údaje

© 2023 Martin Prušanský. Všetky práva výhradené.