Kto je to kvalitný "finančák"?

Finančné poradenstvo je náročná a zodpovedná práca. Vyžaduje si intelektuálnu aj emočnú inteligenciu, kritické myslenie či morálne nastavenie. Čo z toho?

Klient, ktorý je spokojný s prístupom svojho finančného kouča ako aj so samotnými výsledkami (plnenie cieľov, úspešne budovanie majetku). Vtedy je ochotný ho ďalej odporúčať – áno, klientov si hľadá poradca sám, teda minimálne na začiatku. Ak sa osvedčí, ľudia po chvíli hľadajú neho. Tak to pri začiatkoch podnikania býva.

Som presvedčený, že táto profesia bude mať v povedomí ľudí prevažne negatívnu konotáciu, až kým nekvalitné služby z trhu nevymiznú.

Faktom zostáva, že veľká väčšina sprostredkovateľov končí so sprostredkovaním do roka. Je to najmä pre to, že spoločnosti nedávajú dôraz na kvalitné poradenstvo a pomoc klientovi, ale na nábor – zisk nových a nových spolupracovníkov (MLM).

Na trhu je veľká fluktuácia, ako si teda nájsť toho svojho poradcu?

Ako vyzerá kvalitný finančák

1. Hlavne sa rozumie financiám 

Práca s financiami vyžaduje vedomosti nielen o ekonomickofinančných konceptoch, ale aj neustály prehľad o trhu a možnostiach, ktoré ponúka. Kvalitný finančák sa orientuje aj vo výhodách aj nevýhodách takého či iného riešenia.

Nepoužíva naučené predajné frázy a poučky, ktoré ho naučili v jeho spoločnosti, ale má svoje vedomosti. Neprestáva sa vzdelávať o finančnom trhu a produktoch.

Odporúčam preveriť si fundovanosť pri prvom stretnutí – napríklad kontrolnými otázkami, aby klient zistil, na koľko daný finančák vie, o čom rozpráva.

2. Spolupracuje s celým trhom

Nespolupracuje len s jednou inštitúciou akou je banka alebo poisťovňa. Nie je teda viazaný finančný agent, ale podriadený finančný agent s možnosťami objektívne porovnať trh a vybrať klientovi najvýhodnejšie riešenia.

Rozhoduje sa podľa výhodnosti pre klienta, nie pre seba.

3. Robí to komplexne

Ponúka kvalitnú službu, kedy vie poradiť ohľadom produktov naprieč všetkými sférami produktov na trhu.

Pre klienta ideálne stelesňuje okrem akéhosi finančného mentora aj kouča a trénera, čo ocenia najmä ľudia, ktorí majú problémy so zlými návykmi ohľadom míňania a odkladania peňazí.

4. Nerobí to nátlakovo

Rešpektuje rozhodnutia klienta a nevyvíja nadmerný tlak na ich zmenu alebo úpravu. Aj keď môže ponúknuť odporúčania alebo rady, nevyužíva manipulatívne techniky na získanie súhlasu klienta.

Vzťah medzi ním a klientom je založený na otvorenosti, kde je klient slobodný rozhodnúť sa podľa svojich potrieb a cieľov. 

5. Neodvoláva sa na históriu a úspechy firmy

Snaží sa reprezentovať hlavne sám seba – ide o jeho vzťah s klientom a výsledky, ktoré klientovi doručí on sám.

Kde všade pôsobí jeho firma a koľko má klientov po celej Európe je pre klienta irelevantné.

6. Pomáha aj bez nároku na odmenu

Drvivá väčšina poradcov sú len predavači pár produktov a keď majú skutočne poradiť alebo pomôcť pri nejakom probléme, je náročné sa s nimi spojiť.

Záleží od nastavenia finančáka, no najjednoduchší ale zároveň dosť zdĺhavý spôsob, akým to klient zistí, je nechať tomu čas. Pri spolupráci vidí, či finančák reálne pomáha alebo len uzatvára zmluvy.

7. Je preňho dôležité, aby klient financiám a zmluvám s inštitúciami rozumel

Finančák sa stará o to, aby jeho klineti ovládali aspoň základy finančnej gramotnosti. Klient by nemal byť na 100 % závislý od svojho finančáka, ale mať rovnako svoje vedomosti, skúsenosti a kritické myslenie.

Vysvetlí všetko potrebné ohľadom financií a jednotlivých produktov. To sa odzrkadlí aj zmluvách, ktoré sú klientovi jasné a až následne ich klient podpisuje.

8. Klient preňho nie je číslo

Nemá státisíce klientov ako banky. V prvom rade je preňho klient človek, s ktorým je ochotný sa stretávať v ďalších rokoch (možno až v desiatkach rokov). Práca s peniazmi totiž nekončí dnes ani zajtra, trh sa mení a klient má stále nové potreby, na ktoré kvalitný finančák má vedieť reagovať. Preto pre kvalitné sprevádzanie finančným životom nie je možné mať tisícky vlastných klientov.

Dobrý finančák uprednostňuje kvalitu – radšej menej, ale kvalitne. Organický rast pri svojej vlastnej spokojnosti zabezpečí aj spokojných klientov v každom momente.

 

9. Nenaháňa spolupracovníkov pre tlaky svojej firmy / manažéra, ale len keď naozaj chce

Vysoký počet finančákov pracuje pod záštitou veľkých MLM spoločností, kde sa kladie veľký dôraz na neustály nábor – získavanie nových a nových spolupracovníkov.

Dávanie príležitosti nie je vôbec zlé. S čím ale nesúhlasím je tlačenie podriadených do takýchto aktivít, ak sami nechcú. Nespokojnosť a stres z neho vycítia aj klienti – často aj oni sami dostávajú pravidelnú ponuku na spoluprácu.

10. Nepatrí do starej školy

Má prehľad o aktuálnych možnostiach trhu, využíva nové technológie a rozpráva jazykom svojich klientov. Nepredáva historické produkty ako napríklad poistky so sporením (viac v tomto článku). Mnohí sprostredkovatelia na trhu sú na to ešte stále zvyknutí.

Tu vidím dve možnosti – buď si nejako za posledných 15 rokov nevšimli, že tu je rizikové životné poistenie (RŽP) alebo len jednoducho nevidia dôvod, prečo by sa pre nich tak výhodného produktu mali vzdávať.

Kvalitný finančák sa prispôsobuje novým možnostiam na trhu ako aj dopytovým zmenám v spoločnosti.

11. Nemá dlhy na úradoch

Na jednej strane je to finančák, a teda vie, akú hodnotu môže mať v tej či onej situácii úver. Preto sa dlhom vo všeobecnosti nemusí strániť, naopak ich aj v pokoji vítať – využiť úver na dosiahnutie svojich cieľov môže byť z dlhodobého hľadiska tá najefektívnejšia cesta.


Čo ale dobrý finančák nemá, sú dlhy na úradoch – napríklad v zdravotnej či sociálnej poisťovni. Ak nestíha platiť odvody, niečo robí zle.

12. Je na webe a na sociálnych sieťach

Kvalitný finančák je a chce byť videný. Je na svoju prácu pyšný a má záujem o to, aby svoje know how mohol odovzdávať ďalším.

Vykonáva svoju činnosť transparentne a je ochotný ponúkať svoje znalosti verejne.

13. Stretnete ho aj bez obleku a porozprávate sa s ním aj o inom ako len o úrokových sadzbách

Saká a obleky sú síce v niektorých spoločnostiach povinné a mnohí si takýto dress code užívajú. Svojho finančáka však viete stretnúť aj pri neformálnych aktivitách, kedy vie zdieľať aj iné myšlienky ako – vie vyskočiť zo svojej pracovnej bubliny. Toto je opäť dôležité pre udržanie a rozvoj kritického myslenia a kontaktu s realitou mimo svoj profesný záber.

Dobrý finančák nemá profesné klapky na očiach, ale snaží sa ich dávať aj dole. Hlavne si uvedomuje, že je len normálny človek –
to že pracuje vo financiách a chodí možno v obleku, z neho nerobí nikoho viac.

Aby Vaša práca s peniazmi bola skutočne efektívna.

Aby Vaša práca s peniazmi bola skutočne efektívna.

Dodatočne pre vás

Kontaktné údaje

© 2023 Martin Prušanský. Všetky práva výhradené.