Živnosť - áno či nie?

Na Slovensku je počet živnostníkov (SZČO) okolo 350 000. 80 % zo sociálne poistených živnostníkov si platí len minimálne sociálne odvody.

Aký dopad to má v skutočnosti na ich život?

Výhoda pre SZČO

Daňovo-odvodové zaťaženie slovenských zamestnancov je jedno z najväčších v Európe. Preto dnes pracuje mnoho ľudí formou živnosti (často aj umelo vytvorených a nelegálnych). Je tomu tak pre výhodnosť pre pracovníka aj zadávateľa.

Nevýhodné to je pre štát. Ten prichádza o vyššie odvody a dane do Sociálnej poisťovne. Prečo človek uprednostní živnosť pred zamestnaním býva jednoznačne vyšší príjem.

Tým že ide o formu podnikania  majú živnostníci často väčšiu finančnú gramotnosť ako zamestnaní. Je však známe, že gramotnosť Slovákov je v porovnaní s inými krajinami v EÚ podpriemerná.

Má živnosť aj nejaké nevýhody?

Nevýhoda pre SZČO

Vyšší príjem je spôsobený aj tým, že zo mzdy si odvody musí živnostník riešiť sám. Celkom logicky ich tlačí smerom dole. 

Hodnota odvodov zo strany SZČO sa transformuje na hodnotu poistenia zo strany štátu.

SZČO odvádza odvody a na základe nich sa mu neskôr vypočítava

 • sociálne poistenie
 • zdravotné poistenie
 • nemocenské poistenie
 • dôchodkové poistenie

 

Minimálne sociálne odvody

Drvivá väčšina živnostníkov si platí minimálne sociálne odvody. To sa neskôr odzrkadlí na:

 • minimálna PN
 • minimálna materská
 • minimálny invalidný dôchodok
 • minimálny starobný dôchodok
 • komplikovanejší proces a horšie podmienky pri žiadaní o hypotéku

Minimálne odvody = minimálny dôchodok (v súčasnosti dosahuje necelých 400 €).

Bližší pohľad na čísla

Minimálny mesačný vymeriavací základ v súčasnosti dosahuje 651,70 €, tj. minimálny sociálny odvod predstavuje 216,13 €.

Dôchodok živnostníka sa počíta z toho istého základu ako odvody, ktoré platí. Ak živnostník platí len minimálne odvody, jeho dôchodok bude vo výške dôchodku zamestnanca s hrubou mzdou 652 €.

Na čo si ako živnostník dať pozor

V porovnaní so zamestnaneckou pozíciou má SZČO vyšší príjem, no obyčajne o to nižšiu ochranu. Preto potrebuje na určité oblasti dbať ešte oveľa viac ako zamestnanec.

Vo všeobecnosti si potrebuje dávať ešte väčší pozor na:

 • REZERVA (krátkodobá ochrana)
  • SZČO nemá platenú dovolenku, sick days a len nízku PN.
 • INVESTOVANIE (dlhodobá ochrana pred infláciou, plnenie si budúcich cieľov, poistenie voči starobe)
  • Štátny dôchodok z prvého piliera bude mať SZČO minimálny. Na svoju starobu si potrebuje odkladať výrazne viac ako zamestanec.
 • RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE (dlhodobá ochrana)
  • Pri dlhodobom výpadku príjmu spôsobeným najväčšími rizikami (kritické ochorenia, invalidita, trvalé následky úrazu) má podporu vo forme PN alebo invalidity vo veľmi obmedzenej výške. Tá mu nebude stačiť na bežné fungovanie, na kvalitnú liečbu a rekonvalescenciu. Ako riešiť jeho kvalitné nastavenie je podrobnejšie rozpísané tu.
 • HYPOTÉKA (splnenie si potreby vlastného bývania alebo podnikania formou investičnej nehnuteľnosti) 
  • Živnostník je viac rizikový pre banku, čo sa odzrkadlí aj na prísnejších podmienkach. Preto je ideálne si financovanie bývania čo najskôr naplánovať.

Uvedomelí a zodpovední živnostníci si síce užívajú vyšší čistý príjem, no veľkú časť z neho si disciplinovane odkladajú. Keďže nikto iný sa o nich nepostará, platia si kvalitné poistenie, investujú a odkladajú si peniaze dobudúcna.

Ak Vás zaujímajú ďalšie kritické nedostatky pri práci s peniazmi, ktorých sa dopúšťajú nielen živnostníci ale Slováci celkovo, prečítajte si tento článok.

Byť či nebyť živnostník

Ako môžete vidieť, byť SZČO je dvojsečná zbraň. Je to pracovná forma, ktorá si s väčšou mierou slobody vyžaduje aj väčšiu zodpovednosť a starostlivosť. Pri minimálnych odvodoch sa zamestnávateľ či štát o Vás jednoducho nepostará.

V drvivej väčšine prípadov sa z ekonomického hľadiska živnosť oplatí. Nízku podporu zo štátu si vie jednoducho vynahradiť kvalitnejšími komerčnými riešeniami a ešte mu stále zvýši z výplaty v porovnaní s TPP. Na nelegálne živnosti si chce v roku 2024 štát posvietiť a získať tak väčšie odvody pre seba.

Pri zodpovednej a efektívnej práci s peniazmi sa živnostník dostatočne chráni voči rizikovým situáciám, ktoré skôr či neskôr nastanú – napr. zdravotné ťažkosti či odchod do dôchodku.

Byť – ale mať kvalitnú podporu

Živnostníci často nevedia, do čoho idú a aké následky môže mať napríklad platenie minimálnych odvodov pri absencii životného poistenia pri dlhodobej PN. O dopade sa dozvedia, až keď je neskoro.

Veľa zásadných informácií o efektívnej práci s peniazmi či živnostníkovi alebo človeku s inou formou práce logicky chýba – keďže vzdelanie vo finančnej gramotnosti je rarita. Ak nemajú nikoho, kto by sa im venoval a riešil s nimi ich hospodárenie s peniazmi skutočne komplexne, sú odkázaní na celoživotný pokus-omyl.

Osobne som do problematiky živnosti mal možnosť zasvätiť už mnohých ľudí, časť z nich dlhodobo sprevádzam na ich ceste. Po úprave pár zvykov sa už nemusia báť neistoty budúcnosti a majú vykročené k finančnému zdraviu.

Verím, že tento článok bol pre Vás užitočný. Pre bližšie informácie k Vašej špecifickej situácii ma neváhajte kontaktovať a rád s Vami prekonzultujem Váš prípad.

A myslite na to, 

aby Vaša práca s peniazmi bola skutočne efektívna.

Aby Vaša práca s peniazmi bola skutočne efektívna.

Dodatočne pre vás

Kontaktné údaje

© 2023 Martin Prušanský. Všetky práva výhradené.